Shipment & delivery

ENGELS   (NEDERLANDSE VERSIE: onderaan)

Shipment & delivery

Currently OSCARE. ships every order above 125 euros for free of charge to Belgium. Under 125 euro we charge 6.90 euro.

 

When do we deliver?

OSCARE. aims to process and ship all orders within 1 – 5 days, if the item is available.

Our courrier BPOST delivers from Monday to Friday. You can track the package by using the track and trace code, which we send to you by e-mail after your package is shipped.

Shipping costs

The shipping costs will be added during checkout based on the delivery address. The rates depend on the total weight of your order, so they will be calculated automatically during checkout (based on the country and the total weight of your order). For some countries we offer free shipping.

Free shipping from €125 or higher for the following countries

  • Belgium

We try to ship our orders within 24hours on business days.

Please note that the delivery times that are provided with your order confirmation are just used to give you a basic overview on the number of business days it takes for an order to be delivered after receiving your order confirmation, but this is definitely not accurate. Thank you for understanding that we have no influence on delivery delays due to safety measures of the customs authorities, or other possible delays. We cannot be held responsible if the delivery time is not respected. If the shipment did not arrive on time, we cannot grant you a refund of the shipping costs on terms of non-compliances.

 

To calculate the delivery costs, please add any product to your shopping cart, click on checkout and select your country. The delivery costs for your order will then be displayed automatically.

Do you deliver to my country?

The complete list can be checked during checkout. If your country or region is not in the list, unfortunately we are not able to deliver to your country or region yet. We will continue to work hard on adding countries in the future. Please note that some regions or states are excluded for delivery. If you really want to know if it is possible to deliver to your region or province, please check it during checkout.

Which shipping methods can I choose? 

At the moment, we only offer standard shipping via local logistics partners. Sometimes, those logistic partners work together with other local distributors to make sure your order can get delivered on time, so it might occur that you receive your order from another courier service.

How long does it take for my order to be deliverd? 

When your order is ready to be shipped, you will receive a shipping confirmation by email that includes a tracking link which allows you to track your order. Please allow some time for the status of the shipment to correctly display at the above address.

These delivery times can vary depending on which country you live in, or even the region. Thank you for understanding that we have no influence on delivery delays due to safety measures of the customs authorities.

Do I have to pay customs and/or import charges? 

Depending on the country or region you live in, it is possible that extra Import Taxes, VAT, Custom Fees or possible toll fees can be charged upon arrival of your order.

Is there a way to track my order? 

Yes, once we have received your payment, we will pack your order and ship it as soon as possible. When your order has been shipped, you will receive a shipping confirmation e-mail which includes a tracking link so you can monitor your delivery.

What happens if i am not at home when my order arrives? 

The delivery company will leave a message in your mailbox which states that a delivery attempt was made. You can also find this information then on the tracking link. This message will contain instructions on how to contact the shipping carrier. Normally, there is a second and third delivery attempt foreseen in the next days. After 3 delivery attempts, the order will automatically be shipped back to sender.

In some cases, your order will be delivered at a local post office or parcel shop after the first delivery attempt.

Can I change my delivery address? 

Unfortunately, it is not possible to change your delivery address after your order has been shipped. So if you haven’t received a shipping confirmation, we can often still change your delivery address.

When you just passed your order and you realize that you made a mistake, please contact us via our contact sheet and provide us with the following information:

  • Your name

  • Your order number

  • The new complete (!) delivery address

We will do our utmost to pass the information to our logistics partner on time in order to change the delivery address.

Before placing an order, you can of course change your delivery address during checkout.

I didn't receive my order, what can i do? 

A good way to start is by checking your tracking link. This should have an up-to-date status of your order so you can check where your order is now.

Please keep in mind that your order may be delayed due to safety measures of the customs authorities and that we have no influence on delivery delays.

If you have received a shipping confirmation and you feel like your order is not delivered within the specified delivery time, please contact us via our contact sheet and we will start an investigation with our logistics partner. This may take several days and a refund or replacement shipment can only be executed after this investigation, or after 30 days. Please allow some time for the status of the shipment to correctly display at the above address.

Before contacting us, please make sure you have checked the recent status of your order on the tracking link.

 

NEDERLANDS

 

Verzending en levering

Momenteel verzendt OSCARE. elke bestelling boven 125 euro gratis naar België. Onder de 125 euro rekenen wij 6.90 euro.

 

Wanneer leveren wij?

OSCARE. streeft ernaar om alle bestellingen binnen 1 - 5 dagen te verwerken en te verzenden, mits het artikel beschikbaar is. Onze koerier BPOST levert van maandag tot vrijdag. U kunt het pakket volgen met behulp van de track and trace code, die wij u per e-mail toezenden nadat uw pakket is verzonden.

 

Verzendkosten

De verzendkosten worden tijdens het afrekenen toegevoegd op basis van het afleveradres. De tarieven zijn afhankelijk van het totale gewicht van uw bestelling, dus ze worden automatisch berekend tijdens het afrekenen (op basis van het land en het totale gewicht van uw bestelling). Voor sommige landen bieden wij gratis verzending aan.

Gratis verzending vanaf €125 voor de volgende landen

  • België

Wij proberen onze bestellingen op werkdagen binnen 24 uur te verzenden.

Houdt u er rekening mee dat de levertijden die worden vermeld bij uw orderbevestiging slechts worden gebruikt om u een basisoverzicht te geven van het aantal werkdagen dat het duurt voordat een bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw orderbevestiging, maar dit is zeker niet accuraat. Wij danken u voor uw begrip voor het feit dat wij geen invloed hebben op vertragingen in de levering als gevolg van veiligheidsmaatregelen van de douaneautoriteiten, of andere mogelijke vertragingen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als de levertijd niet wordt gerespecteerd. Indien de zending niet op tijd is aangekomen, kunnen wij u geen terugbetaling van de verzendkosten toekennen op grond van niet-naleving van de leveringsvoorwaarden.

Om de leveringskosten te berekenen, voegt u een product toe aan uw winkelwagentje, klikt u op checkout en selecteert u uw land. De leveringskosten voor uw bestelling worden dan automatisch weergegeven.

 

Levert u ook in mijn land? 

De volledige lijst kan worden gecontroleerd tijdens het afrekenen. Als uw land of regio niet in de lijst voorkomt, kunnen wij helaas nog niet aan uw land of regio leveren. We zullen hard blijven werken aan het toevoegen van landen in de toekomst. Houd er rekening mee dat sommige regio's of staten zijn uitgesloten voor levering. Als u echt wilt weten of het mogelijk is om aan uw regio of provincie te leveren, controleer dit dan tijdens het afrekenen.

Welke verzendmethoden kan ik kiezen? 

Op dit moment bieden we alleen standaard verzending aan via lokale logistieke partners. Soms werken deze logistieke partners samen met andere lokale distributeurs om ervoor te zorgen dat uw bestelling op tijd geleverd kan worden, dus het kan voorkomen dat u uw bestelling via een andere koeriersdienst ontvangt.

Hoe lang duurt het voordat mijn bestelling wordt bezorgd? 

Wanneer uw bestelling klaar is om te worden verzonden, ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail met een trackinglink waarmee u uw bestelling kunt volgen. Het kan enige tijd duren voordat de status van de zending op het bovenstaande adres correct wordt weergegeven. Deze levertijden kunnen variëren afhankelijk van het land waar u woont, of zelfs de regio. Wij danken u voor uw begrip voor het feit dat wij geen invloed hebben op vertragingen in de levering als gevolg van veiligheidsmaatregelen van de douaneautoriteiten.

Moet ik douane- en /of invoerrechten betalen? 

Afhankelijk van het land of de regio waarin u woont, is het mogelijk dat er extra invoerrechten, BTW, douanekosten of eventuele tolkosten in rekening worden gebracht bij aankomst van uw bestelling.

Is er een manier om mijn bestelling te volgen? 

Ja, zodra wij uw betaling hebben ontvangen, pakken wij uw bestelling in en verzenden wij deze zo spoedig mogelijk. Wanneer uw bestelling is verzonden, ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail met daarin een link waarmee u de levering kunt volgen.

 

Wat gebeurt er als ik niet thuis ben wanneer mijn bestelling aankomt? 

De bezorger laat een bericht achter in uw brievenbus waarin staat dat er een bezorgpoging is gedaan. U kunt deze informatie ook vinden op de tracking link. Dit bericht bevat instructies over hoe u contact kunt opnemen met de vervoerder. Normaal gezien is er een tweede en derde leveringspoging voorzien in de volgende dagen. Na 3 leveringspogingen wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar de afzender.In sommige gevallen wordt uw bestelling na de eerste leveringspoging op een plaatselijk postkantoor of in een pakjeswinkel geleverd.

Kan ik mijn afleveradres wijzigen?

Helaas is het niet mogelijk om uw afleveradres te wijzigen nadat uw bestelling is verzonden. Dus als u nog geen verzendbevestiging heeft ontvangen, kunnen wij uw afleveradres vaak nog wel wijzigen.

Wanneer u net uw bestelling heeft doorgegeven en u realiseert zich dat u een fout heeft gemaakt, neem dan contact met ons op via ons contactformulier en geef ons de volgende informatie:

- Uw naam

- Uw ordernummer

- Het nieuwe complete (!) afleveradres

Wij zullen ons uiterste best doen om de informatie tijdig door te geven aan onze logistieke partner, zodat het afleveradres kan worden gewijzigd.Voordat u een bestelling plaatst, kunt u uiteraard uw afleveradres wijzigen tijdens het afrekenen.

 

Ik heb mijn bestelling niet ontvangen, wat kan ik doen? 

Een goede manier om te beginnen is het controleren van uw tracking link. Deze zou een actuele status van uw bestelling moeten hebben, zodat u kunt controleren waar uw bestelling zich nu bevindt. Houd er rekening mee dat uw bestelling vertraging kan oplopen door veiligheidsmaatregelen van de douaneautoriteiten en dat wij geen invloed hebben op vertragingen in de levering. Als je een verzendbevestiging hebt ontvangen en je hebt het gevoel dat je bestelling niet binnen de aangegeven levertijd is geleverd, neem dan contact met ons op via ons contactformulier en wij zullen een onderzoek starten met onze logistieke partner. Dit kan enkele dagen duren en een terugbetaling of vervangende zending kan pas uitgevoerd worden na dit onderzoek, of na 30 dagen. Het kan enige tijd duren voordat de status van de zending correct wordt weergegeven op bovenstaand adres. Voordat u contact met ons opneemt, controleert u eerst de recente status van uw bestelling via de tracking link.